VEDNO
NEKAJ NOVEGA

Gnojenje sadovnjakov s kalijem in fosforjem

prst_zemlja_testiranje_strukture1

Kalij in fosfor sta pomembna elementa v prehrani sadnih rastlin. Skupaj z dušikom, kalcijem, magnezijem in žveplom ju uvrščamo med makroelemente. Gnojenje trajnih nasadov, kamor uvrščamo tudi sadovnjake, se v osnovi razlikuje od gnojenja enoletnih kmetijskih rastlin. Glede na to, da vsakoletni vnos hranil v globlje plasti ni mogoč, je gnojenje treba opraviti že ob pripravi nasada oz. ob sajenju. Temu načinu gnojenja pravimo založno gnojenje. Kalij in fosfor kot slabo migrabilna elementa je treba dati že v sadilno jamo. Pri tem je treba paziti, da gnojila ne pridejo neposredno na korenine, temveč v njihovo okolico.

Pogosto so naši sadni vrtovi pregnojeni s fosforjem in kalijem

Premalo se zavedamo, da je odvzem hranil z vrtov z našimi pridelki sorazmerno majhen, saj vsebujejo plodovi sadja, z izjemo lupinarjev, predvsem vodo. Za ilustracijo naj navedem, da 1 tona pridelka jabolk vsebuje 1,5 kg kalija in le 150 g fosforja. Ob predpostavki, da vejevje zmulčimo in ostane v sadovnjaku, drugega odvzema hranil iz sadovnjaka nimamo.

Optimalna vsebnost kalija se glede na različen tip tal (lahka, srednja, težka) giblje med 20 in 33 g K2O v 100 g tal, medtem ko je optimalna vsebnost fosforja v 100 g tal med 13 in 25 g P2O5.

Sprotno gnojenje s kalijevimi in fosforjevimi gnojili v času izkoriščanja sadovnjaka oz. sadnih dreves opravljamo zgodaj spomladi v začetku rasti. Gnojilni odmerek določimo glede na odvzem hranil s pridelkom, rezultate analiz tal in same vitalnosti drevesa.

Ker so take praktično vse sadne rastline, moramo biti na znake pomanjkanja kalija še toliko bolj pozorni. Rastline s premalo kalija zaostajajo v rasti, na listih se pojavljajo kloroze (razbarvanja) in nekroze (propadanja). Te se pojavljajo predvsem na starejših listih kot posledica premestitve kalija iz starejših v mlajše liste. Rastline s pomanjkanjem kalija so tudi občutljivejše na pozebo.

Znaki pomanjkanja fosforja se na sadnih drevesih kažejo kot zmanjšano število listov, majhnost listov, izrazito temno obarvanje listov in zgodnejše odpadanje listov.

Treba je še povedati, da prekomerna vsebnost kalija v tleh preprečuje sprejemanje magnezija in kalcija v rastlino, kljub temu da je teh dveh elementov v tleh dovolj. Govorimo o antagonizmu.

Boštjan Godec