VEDNO
NEKAJ NOVEGA

Hotel za koristne žuželke

hotel1

Koristne žuželke uničijo večino škodljivih žuželk in poskrbijo za naravno ravnotežje v vrtovih. Starih dreves in grmov, ki so primerna mesta za odlaganje jajčec, v mnogih vrtovih ni več, zato so koristne žuželke ogrožene na izumrtje.

Hotel za žuželke je primerno skrivališče za divje ose in čmrlje, zavetišče pa nudi tudi drugim žuželkam in tako poskrbi za naravno ravnotežje med insekti.

Kdo bo obiskal naš hotel

Vhod  1+4: pikapolonice

Pikapolonice dnevno pojedo približno 150 listnih uši., v določenem razvojnem obdobju pa celo do 800 uši. Male pikapolonice so zelo družabne in prezimujejo v velikih skupinah.

Vhod  2+5: divje čebele

Čebele so edina živeča bitja, ki nabirajo nektar in cvetni prah. Divje čebele oprašujejo tako temeljito kot domače čebele, le da se zadržujejo pri opraševanju dalj časa.

Vhod  2+5: čmrlji

Čmrlji letijo dnevno do 18 ur, za razliko od domačih čebel, ki letijo do 14 ur. So manj občutljivi na mraz, zato začnejo z opraševanjem rastlin prej kot čebele. Večina sadnih dreves mora biti oprašena, tu imajo pomembno vlogo čmrlji, ki s svojim neprestanim menjavanjem cvetov poskrbijo za oprašitev.

 HOTEL ZA ŽUŽELKE1

Vhod  1+4: strigalice

Strigalice so vsejedi,  prednostno imajo najraje živalsko hrano kot npr. listne uši, pršice,  jajčeca insektov in druge manjše insekte. Strigalica poje dnevno do 120 listnih uši.

Vhod  3: tančičarice

Prehranjujejo se z listnim nektarjem in mano,  kot tudi z različnimi škodljivimi insekti, ki izsesavajo rastline. Zelo so učinkovite v biološkem boju proti  manjšim insektom, ki škodujejo sadnem drevju, zelenjavi in okrasnim rastlinam. Privlači jih rdeča barva.

Kam postavimo hotel za žuželke

Hotel za žuželke postavimo za celo leto na višino 1,5-2 m od tal, pri tem izberemo mesto, zaščiteno pred vetrom in vremenskimi vplivi. Vhodi naj bodo obrnjeni v smeri jugovzhod. S postavitvijo si lahko pripravimo zelo lep razgled na žuželke, ki bodo v tem hotelu bivale, kar nam bo popestrilo marsikateri pomladni in poletni dan.

Hotel postavimo ga v bližino rastlin, ki imajo nektar, ker bomo s tem poskrbeli za prehranjevanje. Vanj posegamo samo z orokavičenimi rokami, da ne bomo pustili vonja po človeku, kar bi žuželke odvračalo od bivanja v njem. Hotela tudi ne smemo barvati.

* Hotel za žuželke ji na voljo v določenih vrtnih centrih in prodajalnah Kalia. O zalogi se pred nakupom pozanimajte na prodajnem mestu.