Specialno membransko gnojilo za okrasne rastline, namenjeno za dognojevanje bujno cvetočih in hitrorastočih rastlin, za dognojevanje živih mej tako listnatih kot iglastih. Preprečuje tudi rjavenje iglic. Gnojimo samo enkrat v sezoni. Specialno membransko gnojilo za vse vrste okrasnih rastlin, živih mej in iglavcev s kontroliranim sproščanjem hranil skozi celo rastno dobo. Enkratno gnojenje zadosti potrebam po hranilih. Poraba je racionalnejša, saj za isto površino letno porabimo manj gnojila. Gnojilo temelji na tehnološko dovršeni izdelavi ovoja, ki sprošča hranila glede na temperaturo zemlje in tako zagotavlja uravnoteženo prehrano rastlin. Zaradi nadzorovanega in postopnega sproščanja je gnojilo okolju prijaznejše, saj ne obremenjuje podtalnice.
Delovanje: ovoj gnojila deluje glede na temperaturo: pri višjih temperaturah, ko rastline najbolj intenzivno rastejo, membrana prepušča več hranil in obratno. Tako dobijo rastline v vsakem trenutku uravnoteženo količino hranil.
SESTAVA: gnojilo NPK 10-10-19 MgO z dodatkom magnezija. Makrohranila:N (celokupni dušik):10 %, 4,5% v nitratni obliki, 5,5% v amonijski obliki,P2O5(fosforjev pentoksid): 10 %,5,7% v vodotopni obliki, K2O (kalijev oksid): 19 %. Sekundarno hranilo.Magnezij (MgO) 3%.
UPORABA: na novo posajenih rastlinah: gnojilo dodamo v 10 cm globoko, obdelano zemljo in jo izravnamo, nato posadimo rastline. Najprimernejši čas za pripravo zemlje je od aprila do maja in v septembru. Priporočljivo je gnojiti pred dežjem.
Vsakoletno gnojenje: rastline gnojimo v začetku rastne sezone, tako da enakomerno potrosimo gnojilo po površini. Uporabimo samo enkrat v sezoni, najbolje v mesecu aprilu. Rastline lahko gnojimo tudi v ostalih mesecih vse do septembra,1 kg gnojila zadošča za 35 m2 površine. Če gnojimo kasneje (od konca maja dalje), uporabimo 1 kg na 50 m2. Če dodajamo gnojilo v sadilne jame, priporočamo 30 g/m2 površine.
SKLADIŠČENJE: gnojilo shranjujte v izvirni embalaži v suhem in hladnem prostoru, zaščiteno pred soncem in izven dosega otrok. Odprto embalažo dobro zaprite ter shranite, kot je opisano zgoraj.
4,99€