Varstvo rastlin naj bo strokovno

Varstvo pred škodljivci, boleznimi in pleveli je eden od temeljev uspešne pridelave rastlin in njihovih produktov ter s tem naše prehranske varnosti. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pa je nujen njihov minimalen učinek na okolje in zdravje ljudi, zato je pomembno, da se uporabljajo v pravilnih odmerkih, ob primernem času in pri ustrezni razvojni fazi rastline.

Strokovno svetovanje s področja varstva rastlin ima v Semenarni Ljubljana že dolgoletno tradicijo. Poleg svetovanja glede primernih pripravkov pa podpiramo tudi strokovno utemeljeno rabo sredstev, s čimer še dodatno pripomoremo k varstvu okolja in zdravja.

V sodelovanju s priznanimi dobavitelji tako nudimo odličen servis na področju varstva rastlin, poskrbimo pa tudi za stalno aktualno zalogo in hitro dobavo do kupca.

------------------------------------------------------------------

V aprilu vam predstavljamo izdelke podjetja Galenika za varstvo žit in koruze pred pleveli po vzniku ter varstvo sadja, paradižnika in kumar pred škodljivci.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

 

Bonaca Mural Talisman Harpun

Proti plevelom v ozimni pšenici in ječmenu. Proti plevelom v koruzi po vzniku. Uporabljamo ga v kombinaciji Talisman 1,125l/ha + Mural 0,7/ha Odlična rešitev proti plevelom v koruzi po vzniku. Insekticid za zatiranje jabolčnega zavijača, hruševe bolšice in rastlinjakovega ščitkarja.