Tanka, prosojna tkanina za zaščito rastlin pred pozebami, temperaturnimi nihanji, vetrom, močnim dežjem in točo. Rastline varuje pred napadom škodljivcev. Izenačena mikroklima omogoča hiter razvoj rastlin. Jeseni podaljša rastno dobo. Pridelek je večji in kvalitetnejši. Je UV odporna.
Pakiranje: 15m2
4,99€