Omogoča zgodnje pridelovanje zelenjave in večji pridelek. Nudi zaščito pred spomladansko in jesensko pozebo. Varuje pred neugodnimi vremenskimi razmerami, pred napadom škodljivcev in ptičev.Prispeva k boljši izrabi sončne svdetlobe in k podaljševanju ugodnih rastnih razmer. Dvojni loki olajšajo zračenje tunela v toplih dneh. Hitra in ensotavna montaža.
Vsebina:
folija velikosti 1,6x3,5m;
6 lokov;
2 zatična klina za pričvrstitev folije.
13,49€