Sorta SONČEK je slovenska avtohtona sorta.Proso sejemo lahko kot glavni posevek v drugi polovici maja ali kot strniščni posevek najkasneje do sredine meseca julija. Setveni odmerek je od 12 do 25 kg/ha.Spravilo je do konca septembra meseca. Pričakovan pridelek pri setvi glavnega posevka je 3 do 5 ton zrnja/ha ter pri setvi strniščnega dosevka 2 do 3 tone zrnja prosa/ha.
3,99€