Pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletnega nakupa

Veljavnost

Splošni pogoji spletnega nakupa družbe Semenarna Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: prodajalec) veljajo v primeru sprejema ponudbe prodajalca, ki je objavljena na strani spletnega nakupa (v nadaljevanju: spletna trgovina), s strani kupca.

Kupec je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se registrira v spletni trgovini in sprejme te splošne pogoje. Kupec z vsakokratno oddajo naročila ponujenega blaga v spletni trgovini prodajalca potrdi veljavnost teh splošnih pogojev.

Nakup in cena

Kupec iz ponudbe prodajalca v spletni trgovini izbere blago in količino le tega s klikom na označene ikone. Vsebina naročenega nakupa je kupcu razvidna iz rubrike košarica. K ceni blaga nakupa se pred dokončno potrditvijo naročila košarice prišteje tudi eventualna cena dobave blaga, ki bremeni kupca. Naročilo šteje za sprejeto, ko ga kupec potrdi.

Objavljene cene lahko prodajalec prosto spreminja, za nakup pa je veljavna cena, ki je objavljena v spletni trgovini v času nakupa in jo kupec ustrezno potrdi ob končni oddaji (potrditvi) košarice. Objavljene cene veljajo z vključenim davkom na dodano vrednost.

Cena dostave je brezplačna za nakup v vrednosti nad 100 EUR. Cena dostave blaga se zaračunava na podlagi naslednje tabele:

  • do 3 kg - 2,00 €
  • od 3 kg do 10 kg - 4,00 €
  • nad 10 kg - 8,00 €

Dostave blaga izven Republike Slovenije prodajalec ne zagotavlja.

Cene objavljene na internetnih straneh tretjih oseb, ki se sklicujejo na objavljene cene prodajalca, le tega ne zavezujejo, temveč zgolj cene objavljene v spletni trgovini.

Prodajalec omogoča nakup s plačilnimi sredstvi, ki so razvidni iz opcij strani spletnega nakupa. Stroški transakcije, ki jih banke zaračunavajo prodajalcu, ne bremenijo kupca.

 

Dobava naročenega blaga

Prodajalec izroči oz. dobavi blago kupcu po plačilu naročenega blaga. Rok za dobavo plačanega blaga je najkasneje 5 delovnih dni od plačila*.

      *ne velja za OZIMNA ŽITA, slednja bodo ob naročilu dostavljena v roku od 5 – 15 delovnih dni.

Blago se dobavlja zgolj na območju Republike Slovenije. Ob dobavi blaga prejme kupec račun.

Prodajalec bo blago dostavil na naslov, ki ga kupec označi v naročilu, če le tega ni v samem naročilu, pa na naslov podan ob registraciji. Možnost izbire naslova se izvede v postopku spletnega nakupa. Dostava blaga na naslov »poštno ležeče« ni dopustna. Prodajalec odgovarja za pravočasno in pravilno pošiljanje blaga in izročitev dostavljavcu. Prodajalec ne odgovarja za zamudo dostavljavca.

Dostavo blaga kupcu izvaja pogodbeni dostavljalec, ki svojo dostavo izvaja po lastnih pravilih oz. ustavljenih urnikih.

V kolikor kupec blaga na naslovu, ki ga je v naročilu navedel, ne prevzame osebno oziroma blaga ne prevzame član njegovega gospodinjstva in dostava v izpostavljeni hišni predal ni mogoča, oziroma ker oseba, ki blago dostavlja, ugotovi, da se kupec ne nahaja na navedenem naslovu, pride kupec v zamudo ter nosi stroške neuspešne oz. ponovne dostave.

V primeru, da je kupec v zamudi s prevzemom, preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca v trenutku, ko je blago na razpolago kupcu.

Garancija in jamstvo za napake

Za blago prodajalca velja garancija, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu, ki je kupcu izročen ob dobavi, in sicer tako dolgo, kolikor je na takšni listini navedeno.

Obvezna garancija za blago velja v skladu z zakonskimi pogoji.

V primeru prostovoljne garancije so za vprašanja, kjer garancija odstopa od teh splošnih pogojev ali zakonske ureditve, merodajna določila prostovoljne garancije. Vsaka garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter proti predložitvi garancijskega lista ali računa.

Prodajalec odgovarja za stvarne napake blaga v skladu z določili civilnega prava in v primeru potrošnikov v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Odstop od pogodbe

Kupec ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico odstopiti od pogodbe v roku 14 dni brez navedbe razlogov.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca na njegov naslov (Semenarna Ljubljana, d.o.o., Bratislavska cesta 5, Ljubljana, email: info@navrtu.si) svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko kupec uporabi tem splošnim pogojem priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka.

Učinki odstopa od pogodbe: Če kupec odstopi od pogodbe, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 7 dneh od dneva vračila blaga povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo podjetje izvede z nakazilom na račun kupca.

Potrošnik nepoškodovano blago (vključno z nepoškodovano embalažo blaga) vrne ali izroči prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Stroške vračila blaga nosi kupec.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Varovanje osebnih podatkov

Osebni podatki posredovani ob registraciji se bodo uporabljali zgolj v namen izpolnitve pogodbe v ta namen oziroma drugih dovoljenih aktivnosti prodajalca glede na izpolnitev spletnega obrazca kupca.

Na zahtevo kupca se njegovi podatki izbrišejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Prodajalec uporablja spletne piškote, ki so kupcu v pomoč pri brskanju po spletni trgovini.  

Splošne določbe

Pogodbe sklenjene preko spletne trgovine prodajalca oziroma naročila bodo shranjena v elektronskem sistemu prodajalca, kopija naročila pa bo posredovana kupcu elektronsko ob potrditvi spletnega nakupa. Dodaten izvod lahko kupec pridobi pri prodajalcu proti plačilu dejanskih materialnih stroškov njene reprodukcije.

Če je kupec potrošnik, lahko pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave prodajalcu na naslov iz 2. odstavka določb o odstopu od pogodbe.
Za pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev, in za te splošne pogoje, se uporablja veljavno pravo Republike Slovenije.

Za vse spore, ki nastanejo v zvezi z nakupom blaga v spletni trgovini prodajalca, je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.

S sprejetjem teh pogojev se kupec seznani, da so le ti podvrženi spreminjanju in izboljšavam, zato se mora pred vsakim nakupom seznaniti s splošnimi pogoji spletnega nakupa veljavnimi v času spletnega nakupa.

Priloga: OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE POTROŠNIKA DO OSTOPA OD POGODBE