Dosevki za krmo živali

Od dosevkov so za krmo živali primerni mnogocvetna ljuljka, inkarnatka, facelija, krmna ogrščica, krmna repica, mungo in krmni ohrovt.

Mnogocvetna ljuljka je eno do dve letna visoka vrsta trave, zelo zgodnje rasti in razvoja. Rastlina se šopasto razrašča je zelo olistana s širokimi, dolgimi in velikimi listi. Če ima rastlina v tleh dovolj hranil, predvsem dušika se rastlina hitro regenerira po košnji. Najbolje uspeva na zmerno vlažnih ,srednje težkih in globokih tleh. Mnogocvetna ljuljka ne prenaša dolgotrajne snežne odeje in nizkih temperatur, sejemo jo v čistih posevkih ali pa v kombinaciji z inkarnatko. Za pridelovanje krme jo uporabljamo med dvema glavnima posevkoma (žito-koruza).

Sorte:

  • Jeanne: odlikuje jo visoka vsebnost NEL, dobra prezimitev ter visok pridelek zelene mase.
  • KPC Laška: srednje visoke rastline z velikimi širokimi listi zelo dobro odporna proti boleznim in poleganjem. Pridelki so zelo veliki in z veliko vsebnostjo surovih beljakovin, primerna za svežo krmo in siliranje
  • KIS Draga: slovenska avtohtona sorta z izvorom iz predalpskega klimatskega območja Slovenije. Rastlina je pol pokončne rasti s srednje dolgimi, ozkimi svetlo zelenimi listi. Dobro prezimi, je srednje odporna proti poleganju in boleznim, primerna za pašno košno rabo.
  • Melquatro: sorta z visokim in stabilnim pridelkom. Izstopa po visoki vsebnosti sladkorjev in izjemni prebavljivosti, krma je zelo okusna in primerna za siliranje in krmljenje sveže mase.

Inkarnatka

Enoletna prezimna rastlina, po prezimitvi zraste v višino do 70 cm. Čeprav dobro prenaša mraz, v hladnejše kraje ne sodi. Dobro uspeva predvsem na prepustnih tleh na pH 5,5 in višje. Če jo posejemo spomladi ali pa še zgodaj poleti, do jeseni razvije listno rozeto in je že primerna za odkos. Za ozelenitev jo sejemo konec avgusta ali začetku septembra, spomladi zelo hitro razvije stebla in zacveti. Za spravilo je primerna v začetku maja, ko zacveti največ 10-20% cvetov. Najbolj priporočljivo je inkarnatko sejati v mešanicah z mnogocvetno ljuljko, je medovita rastlina.

Sorte:

  • Inkara: srednje visoka rastlina z velikimi temnozelenimi listi. Cveti v drugi polovici aprila in začetku maja. Dobro odporna na nizke temperature in poleganje. Daje velik pridelek z srednje visoko vsebnostjo beljakovin.
  • Contea: Hitro rastoča sorta, ki jo v večini uporabljamo v mešanicah z travami.
  • Opolska: Sorta z pokončno rastjo z močno olistanostjo. Zelo dobro prezimi, doseže velikost tudi do 80 cm.

Facelija

Enoletna rastlina z šopastim koreninskim sistemom. Ne prenaša globoke setve, zato jo sejemo na globina 1 cm. Pri normalni založenosti tal potrebuje za hiter start nekaj dušika, da hitro prekrije tla in zavre rast plevelov. Ker ne prenaša nizkih temperatur se spomladi ne pojavlja kot plevel. Na ogorčice deluje nevtralno (ne spodbuja razvoja ličink), zato je odličen predposevek vrtninam, krompirju, koruzi, gomoljnicam in korenovkam. Facelija je tudi odlična medonosna rastlina, prvi cvetovi se pojavijo že po 6 tednih. Poleg akacije in lipe je facelija ena najbolj medonosnih rastlin.

Krmna ogrščica

Ogrščica tvori razmeroma globoke korenine, ki ugodno vplivajo na tla. Sejemo jo lahko kot strniščni dosevek v juliju in jo v jeseni podorjemo ali pa je sejemo konec avgusta kot prezimni dosevek, saj je mraz ne uniči. Setvena norma je 15 -20 kg/ha za podor ter 12-15 kg/ha za krmo, sejemo jo zelo plitvo na globino 2-3 cm. Slovensko avtohtono sorto Daniela odlikuje cca 10 cm višja rast od standardnih sort ter tudi boljša olistanost.

Krmna repica

V primerjavi z ogrščico ima precej tanjše lin tudi manjše steblo, je manj zahtevna od ogrščice in prenese poznejšo setev. Setvena norma je  15-20 kg/ha pri globini setve 2-3 cm. Sorto Avalon odlikuje hiter mladostni razvoj in visok pridelek suhe snovi.

Mungo

Mungo je stročnica s hitrim mladostnim razvojem, ki  zraste v višino do 1m. Zelo dobro tolerira sušne razmere in vročino, ob prvem mrazu pa pomrzne tako da mulčenje ostankov ni potrebno. Setev se opravi čim prej po spravilu žit od julija do začetka avgusta, kasnejših setev se ne priporoča saj v primeru hitrih slan pridelek propade. Setvena norma je 8-10 kg/ha.

Krmni ohrovt

Pomembna krmna rastlina, ki daje poznojesenske, z beljakovinami in energijo bogate pridelke zelene krme. Krmni ohrovt prenese zelo nizke temperature tudi do -15°C. Delež surove vlaknine v krmi je zelo majhen, zato ga krmimo tako prežvekovalcem, kot tudi perutnini in prašičem. Zraste od 1 do 1,5 m visoko.