Metuljnice

Metuljnice (znanstveno ime Fabaceae) so družina kritosemenk z metuljastimi cvetovi. Družina je izredno obsežna. Obsega 700 rodov s preko 17000 vrstami zelišč, grmovnic, dreves in ovijalk.

Značilnost metuljnic je, da živijo v sožitju z bakterijami iz rodu Rhizobium, ki so sposobne vezave dušika iz zraka. Na ta način uspešneje rastejo na revnejših tleh. Ta lastnost nam še posebej koristi v kmetijstvu. Metuljnice se namreč same oskrbujejo z dušikom, hkrati pa za seboj pustijo kar nekaj dušika za naslednje kulture, ki sledijo v kolobarju.

Zato lahko metuljnice pridelujemo še bolj gospodarno kot ostale poljščine, kar se kaže pri manjši porabi dušika za gnojenje. Poleg tega da se metuljnice dobro oskrbujejo s dušikom, vsebujejo tudi več beljakovin. Ta lastnost nam še posebej koristi pri ljudski prehrani in prehrani domačih živali.

Soja

Soja je pomemben vir beljakovin v prehrani domačih živali, kjer se uporablja za beljakovinsko izravnavo obroka. Izredno je pomembna tudi v ljudski prehrani kot beljakovinska hrana, vsebuje pa tudi veliko maščob. Zrnje mora biti pred uporabo toplotno obdelano, da se uniči tripsin inhibitor, ki zmanjšuje prebavo ostalih beljakovin.

Sojo sejemo na srednja težka tla z urejenim vodno zračnim režimom. Pomembno tudi, da izberemo sorto ki ima primerno dolgo rastno dobo za našo vegetacijo in da ima lastnosti ki omogočajo sodobno pridelavo (pozicija prvega stroka in enakomerno dozorevanje). Zato smo v Semenarni Ljubljana izbrali sorto SINARA.

Sinara je srednje zgodnja, zelo produktivna sorta soje. Povprečna višina rastline ob upoštevanju normalnih rastnih pogojev je 83 cm, višina do prvega stroka pa 15 cm. Rastlina je zelo kompaktnega videza (kratki internodiji), z enakomerno razporejenimi stroki. Priporočena gostota setve je 70 zrn na kvadratni meter (4–5 vreč na hektar), optimalen čas setve sta zadnja dekada aprila in prva dekada maja.

Krmni grah

Krmni grah je dober vir beljakovin, zanimiv kot zrnje in kot cela rastlina za silažo. Pred uporabo zrnja ni potrebno toplotno obdelovati, tako kot sojo. Krmni grah se seje že zgodaj spomladi. Poleti ga požanjemo, tako da imamo čas še za dosevek kot npr. mnogocvetno ljuljko. Zelo produktivna sodobna sorta krmnega graha je ESO, ki ima močne vitice, s katerimi se grah opre en na drugega in tako ne poleže. Ima tudi visoko postavljen prvi strok in ga s kombajnom lahko v celoti požanjemo.

Lucerna

Lucerna je ena najpomembnejših rastlin v prehrani govedi. Ima več pozitivnih lastnosti, zato se upravičeno imenuje kraljica poljščin. Ker je bogata beljakovinska krma, zelo ugodno vpliva tudi na prebavo goveda, zaradi svoje strukturnosti. Čez prebavila goveda gre hitro, tako da s tem lahko povečamo ješčnost goveda ter posledično proizvodnjo mleka kot mesa. Lucerna se zelo dobro izkaže v najtežjih pogojih, saj razvije izredno globok koreninski sistem ter tako dobro kljubuje suši tudi na lahkih tleh. Pomembno je, da za setev izberemo površino, ki ima pH najmanj 5,5, optimalen pa je pH tal nad 6 ali 7.

V ponudbi sta avtohtoni slovenski sorti lucerne KRIMA in SOČA, ki sta še posebej prilagojeni na naše podnebje. Njuno konkurenčnost tako v količini pridelka kot v kvaliteti kažejo številni poskusi po Sloveniji, še bolj pa številni kmetje ki ju uspešno pridelujejo za potrebe svojih čred.

  • SOČA ima hitro začetno spomladansko rast, po košnji se hitro regenerira. Prenaša pogosto košnjo, rastline so pokončnega tipa, se dobro razraščajo, so bogato olistane ter imajo tanko in nežno steblo. Seme je obloženo s simbiotsko bakterijo Rhizobium meliloti, ki omogoča hitrejšo vzpostavitev fiksacije dušika. Setveni odmerek je 25 do 30 kg/ha.
  • KRIMA je srednje zgodnja sorta, dobro odporna na bolezni in nizke temperature. Izkazala se je za odlično sorto za pridelovanje v manj ugodnih rastnih razmerah za lucerno, zato jo priporočamo jza setev tudi na slabših in težjih tleh. Ima močno razvit koreninski sistem in je zelo odporna na sušo. Seme je obloženo z bakterijo Rhizobium meliloti, ki omogoča hitrejšo vzpostavitev fiksacije dušika. Setveni odmerek je od 25 do 30 kg/ha.

Črna detelja

V našem pridelovalnem okolju zelo dobro uspeva. Posebno še tam kjer so tla nekoliko težja in nekoliko bolj kisla, saj bolje prenaša nižji pH kot lucerna. Slabše kot lucerna pa prenaša sušne razmere, vendar še vedno bolje kot trave. Črna detelja je zelo primerna za košnjo in se dobro vklaplja tudi v mešanice z drugimi travami in deteljami. Primerna je tudi za pašo, saj je še nekoliko bolj prebavljiva kot lucerna. Daje dober pridelek, bogat z beljakovinami in rudninskimi snovmi.

Bela detelja

Bela detelja je najkvalitetnejša metuljnica, saj vsebuje največ beljakovin na kg suhe snovi. Dobro uspeva na težjih tleh, lahko tudi nekoliko bolj kislih. Odlikuje se po dobrem obraščanju in trpežnosti na gaženje. Zaradi teh lastnosti je nepogrešljiva v mešanicah, namenjenih paši.

Švedska ali hibridna detelja

Na prvi pogled je precej podobna črni detelji. Uporablja se predvsem v mešanicah, ki so bolj namenjene vlažnim rastiščem in nižjim pH. Ima manjši proizvodnji potencial in se zelo redko seje v monokulturi.

Nokota

Nokota je detelja, ki se seje večinoma v mešanicah za pašo in košnjo. Za gojenje ni zahtevna. Ima manjši potencial za pridelek. Zanimiva je v mešanicah za pašo konj, ker jih po nokoti ne napenja.

Grašica

Grašica je enoletna detelja, ki je zanimiva predvsem kot dosevek v različnih mešanicah z mnogocvetno ljuljko in inkarnatko (landsberška mešanica – GRAŠLJINKA - izredno produktivna mešanica za spomladanski odkos, zelo bogata z beljakovinami) ter z žiti (ržjo, pšenico, ječmenom in ovsom). V ponudbi je odlična sorta, ki dobro prezimi HUNGVILOSA.

av