Varstvo oljnih buč pred pleveli

Buče imajo slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom tako v mladostnem razvoju, kot v času dozorevanja plodov. Kot šibek člen kolobarja lahko povečajo zapleveljenost njiv, posebej, če dolgo čakamo s spravilom. V prvi vrsti moramo poskrbeti, da buče sejemo na čisto njivo. To dosežemo z ustreznim kolobarjem in skrbjo za razpleveljenje njive s prejšnjimi poljščinami. Ker buče sejemo razmeroma pozno, lahko pred setvijo uporabimo tehniko izčrpavanja zalog plevelnih semen, tako, da zimsko brazdo na grobo zravnamo že v začetku aprila in s tem vzpodbudimo kalitev plevelov. Po treh tednih opravimo prvo brananje, ki prizadene že vznikle plevele. Njivo pustimo pri miru še kakšnih 14 dni in nato izvedemo predsetveno obdelavo.

Tudi večkratno mehansko zatiranje plevelov je lahko eden od ključnih ukrepov za uspešno pridelovanje buč. Mehansko zatiranje plevelov izvajamo ročno ali strojno. Pri slednjem je potrebno že pri setvi predvideti način vožnje pri kultiviranju.

V oljnih bučah lahko plevele zatiramo z česali, pri sami uporabi česal pazimo, da so same buče zadosti velike 2-4 liste in so tla primerne vlažnosti. Ne smemo zanemariti dejstva, da je pri zatiranju plevelov v bučah po desetih tednih razvoja mehansko odstranjevanje plevelov oteženo, ker so vreže buč zelo občutljive na poškodbe. Dodatno ročno zatiranje plevelov je pri pridelavi buč pogosto neizogibno.

do