Učinkovito in enostavno sredstvo za zatiranje mravelj in njihovih mravljišč, v hišah in na terasah. Mravlje odnesejo vabo v mravljišče ter z njo hranijo ličinke in matico. Tako uničimo celotno mravljišče in ne samo mravlje, ki pridejo v neposredni stik z vabo.
Prednosti:
- enostvna uporaba
- velika varnost za uporabnike
- dolgotrajno deloavnje.
4,09€