NOBLESSE je posebna travna mešanica, sestavljena iz visokokakovostnih vrst in sort trav. To so hitrorastoče trave, ki imajo nizko rast in tvorijo gosto travno rušo. Travne bilke imajo fine in tanke liste, tako da oblikujejo mehko travno preprogo, intenzivno zelene barve. Posebnost mešanice je obloženo seme. Vsako seme je odeto v posebno maso, ki tvori zaščitni plašč in vsebuje hranilne snovi. Zaradi povečane absolutne mase semena je setev enostavnejša in predvsem zanesljiva, seme pa ima boljši stik z zemljo. Obloženo seme je med kalitvijo zaščiteno, tako da bolje kali in mlade travne bilke hitreje rastejo.
13,49€