Mešanica BIOVRT je mešanica semen, ki jo sestavljajo različne rastlinske vrste za zeleno gnojenje ali podor. Rastline za zeleno gnojenje obogatijo tla z organsko snovjo, preprečujejo zapleveljenost tal in izpiranje dušika ter povečujejo mikrobiološko aktivnost tal. Cvetoče rastline privabljajo čebele in druge koristne žuželke in s tem popestrijo biotsko raznovrstnost okolja.
1,99€