Visoka greda

Visoka greda je lahko odlična rešitev za vse, ki želijo imeti v vrtu nekaj drugačnega ali nimajo dovolj prostora za klasičen zelenjavni vrt. Posebej primerna je za majhne vrtove in pa za vse, ki želijo negovati in pobirati zelenjavo brez pogosto utrujajočega klečanja in sklanjanja.


Izbira prostora in velikost

Prostor za visoko gredo naj bo v smeri sever-jug, na sončnem in ne preveč vetrovnem mestu. Visoka greda je lahko poljubne dolžine, medtem ko naj širina ne presega 120 cm, saj bomo le tako lahko obvladovali in obdelovali celotno površino grede. 

Postavitev visoke grede

Najprej izbrano površino za gredo zakoličimo. Z nje odstranimo vrhnjo plast trave in zemlje in shranimo, saj bomo oboje kasneje ponovno uporabili. Zemljo odkopljemo v globino ene lopate oziroma približno 30 cm globoko.

Nato začnemo gredo polniti z materialom. Prvi sloj (10 cm) naj bo biološka ovčja volna, ki velja za naravno zaščito pred krti, mišmi, voluharji in drugimi zajedavci.  Alternativa je lahko tudi mreža za zaščito pred škodljivci. Drugi sloj visoke grede (20 cm) oblikujemo iz debelejših odpadlih vej. Na dno grede jih polagamo v obliki mreže, saj bodo služile kot drenaža proti zastajanju vode v primeru obilnejših padavin. Nanje naložimo tudi dračje in druge  zdrave olesenele odpadke. Na koncu vse skupaj nekoliko potlačimo oziroma pohodimo.

Ko je jama zapolnjena, sestavimo leseni okvir visoke grede, po navodilih, ki jih dobimo ob nakupu. Nato nadaljujemo s plastenjem visoke grede. Na utrjeno drenažno dno naložimo obrnjeno travno rušo in zemljo, ki smo jo izkopali za gredo (10 cm). Čeznjo naložimo še izdatno plast listja, pomešano z grobim materialom iz komposta (pokošena vrtna trava, kuhinjski biološki odpadki, odcvetele rože iz oken in balkonov). Nepredelan kompost namreč vsebuje množico mikroorganizmov in žuželk, ki pospešijo tvorbo humusa. Na vrh tega lahko damo še sloj iz koščkov kartona, ki je ob razpadanju dobra vaba za deževnike (20 cm). Dodamo še plast humusa, ki jo lahko premešamo s hlevskim gnojem. (20 cm). Če gredo postavljamo jeseni, jo na koncu zastremo s slamo, ki bo čez zimo razpadla in prispevala k boljši zemlji (10 cm). Na vrh spomladi narejene grede pa dodamo 10 -20 cm vrtne zemlje, da bomo lahko že čez nekaj tednov začeli s sajenjem.

Tako postavljeno gredo uporabljamo 5 let nato postopek ponovimo. Pri nižjih gredah lahko poenostavimo sestavo in vrhnjo plast menjamo pogosteje.

blv