Splošni pogoji spletne trgovine podjetja Semenarna Ljubljana d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

S spletno trgovino www.kalia.si upravlja podjetje Semenarna Ljubljana d.o.o, Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka:5005574000, davčna številka: SI53059638 (v nadaljevanju tudi »Prodajalec«), ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne strani in urejajo poslovni odnos med Prodajalcem in Kupcem.

V Splošnih pogojih poslovanja in vseh ostalih objavljenih dokumentih so opredeljeni postopki naročanja, nakupa/plačevanja, dostave in možnosti vračila.

Kupca zavezujejo postavke zajete v Splošnih pogojih poslovanja, ki so veljavni v trenutku oddaje naročila. Kupec se je dolžan ob oddaji naročila seznaniti s splošnimi pogoji poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja preko spletne trgovine www.kalia.si brez predhodnega opozorila.

 

 1. KUPEC

 

Kupec je vsaka fizična oseba, ki preko spletne strani www.kalia.si izbere, naroči in plača vsaj en izdelek. Na ta način se sklene Pogodba na daljavo. Nakup omogočamo vsem prebivalcem Evropske Unije z opombo, da je dostava trenutno možna le na področju Republike Slovenije.

 

 1. DOSTOPNOST INFORMACIJ

 

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

1.         glavne značilnosti blaga, storitve ali digitalne vsebine v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu, storitvi ali digitalni vsebini;

2.         firmo, naslov sedeža podjetja in telefonsko številko podjetja;

3.         končno ceno blaga, storitve ali digitalne vsebine, vključno z davki;

4.         informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja oz.  opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;

5.         plačilne pogoje ter pogoje dostave blaga in izvedbe storitve oziroma dobave digitalne vsebine, rok dostave blaga in izvedbe storitve oziroma dobave digitalne vsebine, kadar je to potrebno;

6.         informacije o pritožbenem postopku;

7.         seznanitev z zakonskim jamstvom za skladnost blaga, storitve ali digitalne vsebine;

8.         seznanitev z možnostjo in pogoji poprodajnih storitev in prostovoljnega jamstva (tržne garancije), kadar je to potrebno;

9.         trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem;

10.       funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito blaga z digitalnimi elementi, digitalne vsebine ali digitalne storitve, kadar je to primerno;

11.       informacijo o združljivosti in interoperabilnosti blaga z digitalnimi elementi, digitalne vsebine ali digitalne storitve, s katero je Prodajalec seznanjen oziroma bi moral biti seznanjen.

 

 1. REGISTRACIJA, POSTOPEK NAKUPA IN UPORABNIŠKI RAČUN

 

Za nakup izdelkov v spletni trgovini www.kalia.si se ni potrebno predhodno registrirati.
V primeru prostovoljne registracije se ob prijavi za registracijo Kupec, ki se želi prijaviti kot fizična oseba, posreduje naslednje osebne podatke:
- ime in priimek,
- naslov e-pošte (uporabniško ime),
- telefonsko številko,
- naslov/kraj.

Geslo uporabnik ob registraciji določi sam in ga lahko naknadno tudi spremeni le sam. Pri registraciji lahko uporabnik izbere/označi s klikom na kvadratek sledeče, ali:

- Želi prejemati obvestila o aktualnih in akcijskih ponudbah ter novostih v spletnih ali klasičnih trgovinah Kalia.

- Dovoljuje uporabo podatkov za namene neposrednega trženja (remarketing, segmentacija kupcev).

S klikom na gumb Potrdi registracijo se šteje, da je kupec seznanjen s Politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Potrditev registracije pomeni vnos in posredovanje zgoraj navedenih podatkov z namenom oblikovanja uporabniškega računa (profila), ki omogoča nakup ter preverjanje identitete. Identiteta se preverja s potrditvenim sporočilom na posredovani naslov e-pošte. Z registracijo dobi uporabnik uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Geslo je tajno in ga uporabnik ne sme razkrivati tretjim osebam. Uporabniško ime in geslo nedvoumno določata uporabnika in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da z uporabniškim imenom in geslom nastopa sam oz. oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu, ter je odgovoren za naročila, ki so oddana pod njegovim uporabniškim imenom. V primeru suma zlorabe je uporabnik dolžan nemudoma obvestiti Prodajalca s klicem na tel. št. 01/745 92 23 ali preko e-naslova spletnatrgovina@kalia.si. Do uporabniškega računa uporabnik kasneje dostopa s prijavo. V prijavo lahko dostopa le z e-poštnim naslovom in geslom podanima ob registraciji.

Uporabnik je dolžan posredovati točne in popolne podatke. Vse spremembe podatkov je dolžan registrirani uporabnik nemudoma posodobiti na uporabniškemu računu – Moji podatki.

Uporabniški račun lahko uporabnik kadarkoli zapre s posredovanjem zahteve za preklic uporabniškega računa na e-naslov spletnatrgovina@kalia.si pisni zahtevi je potrebno navesti podatke s katerimi se je uporabnik registriral, da se tako preveri identiteta uporabnika. Po potrditvi zaprtja računa s strani Semenarne Ljubljana d.o.o. se uporabnikov račun zbriše.

 

 1. POSTOPEK NAKUPA

 

Minimalni znesek naročila je 10 EUR. Postopek nakupa poteka v slovenskem jeziku. Izdelke se izbira in naroča iz seznama izdelkov v Spletni trgovini. Vsi izdelki so na voljo le do odprodaje zalog. V času povečanega povpraševanja se lahko zgodi, da pred potrditvijo naročila potečejo zaloge.

 1. 1. Postopek oddaje naročila:

 

 1. Izbira izdelkov: Kupec izbere želeni izdelek in klikne na gumb Dodaj v košarico. Ko je izdelek dodan v košarico, je v njej tudi viden.
 2. Košarica: ko Kupec izbere vse želene izdelke, klikne na gumb Košarica, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu spletne strani. Če kateri izmed izbranih izdelkov Kupcu ne ustreza, ga iz košarice lahko odstrani s klikom na gumb X, ki se nahaja za sliko izdelka. V kolikor je uporabnik zadovoljen z izbiro izdelkov, s postopkom nakupa nadaljuje s klikom na ''Moja košarica''.
 3. Nadaljevanje na blagajno: v kolikor je Kupec registrirani uporabnik, se podatki o dostavi izpolnijo avtomatično v skladu s podatki, navedenimi ob registraciji. V kolikor Kupec ni registrirani uporabnik, mora podatke izpolniti sam.

Če ima uporabnik promocijsko kodo, ki jo je dobil po e-mailu, na Facebook-u ali na spletni strani www.kalia.si, jo vnese v polje promo koda. Da je bil kupon uporabljen, uporabnik vidi odštet znesek popusta pod naročenimi izdelki.

Kupec mora izbrati način plačilaKupec lahko dokonča nakup s klikom na gumb POTRDI

 1. Potrditev:
  - Uporabnik pregleda svoje naročilo. V tem koraku ima še vedno možnost spreminjati način dostave in plačila.

- Pred zaključkom nakupa mora uporabnik prebrati Splošne pogoje poslovanja.
- V tej točki uporabnik izpolni podatke o plačilu, v kolikor je v prejšnjem koraku izbral plačilo z bančno kartico.

- Vpiše svoje plačilne podatke. S klikom na PLAČAJ se kupec strinja z vnesenimi podatki in izbranimi izdelki.

- Ko kupec potrdi naročilo (s klikom na gumb PLAČAJ), sprememba naročila preko spletne strani www.kalia.si, ni več možna.

Preklic naročila: Po oddaji naročila kupec po elektronski pošti prejme obvestilo o tem, da je bilo naročilo uspešno oddano. Uspešno oddanega naročila ni več mogoče preklicati.

 

 4.2. Postopek po oddaji naročila:

 

- Po potrditvi naročila Kupec svoj elektronski naslov prejme obvestilo "potrdilo o prejemu naročila / naročilo v obdelavi", kar pomeni, da je naročilo uspešno oddano – sprejeto v informacijski sistem prodajalca. Pravni status prejetega naročila je "prednaročilo”, ki Prodajalca ne zavezuje k zagotovitvi oz. dobavi naročenih izdelkov, dokler naročila ne potrdi.
- Obdelava naročila: prejeto naročilo Prodajalec pregleda in preveri možnost dobave naročenih izdelkov. Kupca obvesti o nadaljnjem statusu naročila. Prejeta naročila se obdelujejo v delovnem času od ponedeljka do petka po vrstnem redu oddanih naročil oz. po planiranih časovnih terminih za prevzem izdelka.
- Prodajalec lahko Kupca pokliče na njegovo kontaktno telefonsko številko z namenom zagotavljanja točnosti dobave ali da se dogovori za ustrezno rešitev, če izdelka ni mogoče dobaviti ali z namenom preverjanja posredovanih podatkov v naročilu.
- V primerih naročil, ki odstopajo od povprečnih naročil ali trgovsko običajnih količin pri Prodajalcu, ali v primeru naročil Kupca, ki nakupov običajno ne izvrši, si Prodajalec pridržuje pravico Kupca kontaktirati in zahtevati drug način plačila iz nabora predvidenih plačilnih sredstev oz. zahtevati ustrezno zavarovanje plačila.
- Prodajalec lahko prejeto naročilo potrdi ali z razlogom zavrne (npr. izdelka ni na zalogi, ni izpolnjena zahteva po ustreznem plačilu, zaradi vnosa in objave očitno napačne cene, ipd.). Prodajalec si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če ima Kupec neporavnane obveznosti iz preteklih naročil, če je Kupec v sporu s Prodajalcem v zvezi z nakupom preko Spletne trgovine ali če zlorablja pravico do odstopa od pogodbe. V primeru zavrnitve naročila Kupec prejeme obvestilo ''naročilo zavrnjeno'' ali ''naročilo delno zavrnjeno'' (kadar le dela izdelkov iz naročila ni možno dobaviti).

Morebitne spremembe oddanega naročila (spremembe modela, vrste, barve, količine, ipd.) lahko kupec poda tako, da pred obvestilom o potrditvi naročila pošlje zahtevo za spremembo na elektronski naslov spletnatrgovina@kalia.si oz. s klicem na telefonsko številko 01/475 92 23.

Račun je možno izdati le na fizično osebo in ga ni mogoče popravljati na pravno osebo.

4.3 Naročilo potrjeno

V primeru potrditve naročila kupec prejeme obvestilo ''naročilo potrjeno''. Pogodba o nakupu naročenega izdelka (v nadaljevanju: ''Prodajna pogodba'') med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec potrdi naročilo oz. pošlje elektronsko sporočilo o potrditvi naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji prodaje fiksirani in veljajo tako za Prodajalca kot za Kupca.

Prodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku Prodajalca in je Kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem računu - profilu. Kupec lahko kopijo Prodajne pogodbe pridobi tako, da naslovi zahtevo na elektronski naslov spletnatrgovina@kalia.si, v kateri navede podatke o opravljenem naročilu. Prodajalec pošlje kopijo Prodajne pogodbe na elektronski naslov ali na poštni naslov kupca, kot sta bila podana v času nakupa. Prodajna pogodba se hrani toliko časa kot je potrebno za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

V primeru nejasnosti pri potrditvi naročila lahko Kupci Prodajalca kontaktirajo na telefonski številki 01/745 92 23 ali na e-poštnem naslovu spletnatrgovina@kalia.si. Kupec lahko pričakuje odgovor na vprašanja preko e-poštnega naslova v roku 48 ur. V času povečane prodaje se lahko rok za odgovor na vprašanje podaljša.

 

 1. PROMOCIJSKA KODA ali PROMO KODA

 

Promocijska koda prinaša ugodnosti na spletni strani www.kalia.si in je časovno omejena. Ko je določena koda aktivna se ta nahaja na naslovni, prvi strani spletne strani, na strani določene spletne podstrani ter na drugih medijih. Promocijsko kodo prejmete tudi na vaš e-poštni naslov, v kolikor ste naročeni na naše e-novice.

Promocijska koda je veljavna le v navedenem časovnem roku. Če potrošnik izkoristi promocijsko kodo vendar to naročilo kasneje po lastni volji prekliče, če izdelka zmanjka ali če se pošiljka med transportom poškoduje, potrošnik ni več upravičen do nove ugodnosti s to promocijsko kodo, v kolikor je ta že potekla.

 

Uporaba promocijske kode:

- Izberite izdelek, ki ima veljavno promocijsko kodo.

- Ko je izdelek v košarici in zaključujete nakup vpišete promocijsko kodo.

- V polje »Vpiši promo kodo« vpišite navedeno veljavno promocijsko kodo.

- Vrednost vašega naročila mora biti vsaj 1 € višja od vrednosti promocijske kode za popust.

- Ko vpišete promocijsko kodo, se vrednost promocijske kode avtomatsko odšteje od cene vašega naročila v zadnjem koraku – Potrditev. Prikazan je znesek, ki ga je potrebno še poravnati.

- Kombinacija različnih oblik ugodnosti znotraj istega naročila ni mogoča.

 

 1. PREKLIC NAROČILA oz. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

 

Pravica do odstopa od nakupa velja zgolj za Potrošnike in jo podrobneje ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-2). Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. 

Izdelki, ki jih Potrošnik vrne Prodajalcu, morajo biti nepoškodovan in v nespremenjeni količini. Prejetega blaga Kupec ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Opraviti sme le ogled in preizkus prejetega izdelka v obsegu, ki je potreben za ugotovitev dejanskega stanja. Kupec odškodninsko odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

 

14 dnevni rok prične teči z dnem, ko:

 • Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom;
 • Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;
 • Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;
 • Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

 

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri naslednjih pogodbah:

 • blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • opravljanju storitev, če Prodajalec pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 • dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 • dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij; 
 • dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat; 
 • dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
 • sklenjenih na javnih dražbah;
 • pri katerih je Potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe; 
 • nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 • dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

 

 1. 1. POSTOPEK UVELJAVLJANJA POTROŠNIKOVEGA ODSTOPA OD POGODBE

 

Potrošnik mora prodajalcu v 14 dneh od prevzema blaga z nedvoumno izjavo sporočiti, da odstopa od pogodbe. Uporabi naj Obrazec za odstop, dostopen na tej povezavi. obrazec o odstopu lahko Potrošnik pošlje:

 • pisno na naslov naveden na računu
 • v elektronski obliki na spletnatrgovina@kalia.si
 • prinese v katerokoli poslovalnico Kalia.

Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenim za odstop od pogodbe.

 

Potrošnik je dolžan blago vrniti najkasneje v roku 14 dni od podaje obvestila o odstopu od pogodbe. Blago lahko vrne s pošiljko na naslov, ki je naveden na poštni nalepki. Šteje se, da je Potrošnik pravočasno vrnil blago, če je odposlano pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo pod pogojem, da je Prodajalca o odstopu obvestil v roku 14 dni od prevzema blaga. Kot datum pošiljanja velja datum, ko je pošiljka datirana s strani ponudnika poštnih storitev.

Strošek vračila blaga bremeni Potrošnika, razen v primerih, ko prejme poškodovan ali napačen artikel.

Blago mora biti vrnjeno v originalni embalaži brez vidnih znakov uporabe, nepoškodovan in z originalnimi etiketami. Originalna embalaža mora biti nepoškodovana (brez sledi pakiranja in lepil). Menjave artiklov niso mogoče. Potrošnik mora pošiljki, s katero vrača blago, priložiti tudi:

 • račun, ki je bil priložen blagu
 • izpolnjen obrazec za odstop od pogodbe (vključno s št. transakcijskega računa, kamor naj bo nakazana kupnina)

 

Vračilo kupnine

Potrošniku Prodajalec vrne že plačano kupnino v roku 14 dni od prejema obvestila o odstopu od pogodbe, pri čemer si Prodajalec pridržuje pravico, da zadrži vračilo do dostave vrnjenega blaga oz. dokler Potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal Prodajalcu. V primeru vračila celotnega naročila se Kupcu povrne tudi strošek morebitne poštnine, ki je nastal pri dostavi blaga. Poštnino vračila blaga Prodajalcu, pa krije Kupec sam.

Kupcu se kupnina vrne z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil ob nakupu, razen če kupec izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in če prodajalec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. V primeru, da je Potrošnik uporabil plačilo po prevzetju, se kupnina vrne na transakcijski račun, ki ga Potrošnik navede na Obvestilu o odstopu od pogodbe.

 

 1. REKLAMACIJE in GARANCIJA

 

Kupec sme opraviti reklamacijo izdelka na podlagi stvarnih napak ali na podlagi garancije.

 

 1. 1. STVARNE NAPAKE:

 

Šteje se, da je napaka stvarna, kadar ob izročitvi:

 • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za promet,
 • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo Kupec kupuje, ki pa je bila Prodajalcu znana ali bi mu bila morala biti znana,
 • stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • je Prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli izjav o značilnostih blaga, ki jih je Prodajalec ali proizvajalec sporočil z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.

Kupec mora napako notificirati Prodajalcu v dveh mesecih od odkritja in Prodajalcu omogočiti pregled izdelka.

Ob pogoju pravilne notifikacije sme Kupec od Prodajalca zahtevati:

 • odpravo napake oz. enakega izdelka brez napake
 • znižanje kupnine v sorazmerju z napako
 • odstop od pogodbe

V kolikor se neskladnost pojavi v manj kot v 30 dneh od dobave blaga, lahko Kupec odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

 

Prodajalec odgovarja le za stvarne napake, ki se na blagu pokažejo v dveh letih od prevzema. Za napake, ki se na blagu pokažejo po poteku dveh let od prevzema, Prodajalec ne odgovarja. Če Prodajalec ugotovi, da je za stvarno napako odgovoren Kupec, zahtevkom ne ugodi. Prodajalec o Kupčevih zahtevkih iz naslova stvarnih napak odloči najkasneje v osmih dneh.

 

Postopek uveljavljanja stvarnih napak

Kupec blago skupaj z obrazcem, računom in natančnim opisom stvarne napake pošlje na naslov: Semenarna Ljubljana d.o.o., PE Skladišče Hoče, Ljubljanska cesta 65, 2311 Hoče. Obrazec lahko Kupec Prodajalcu sporoči tudi preko e-poštnega naslova spletnatrgovina@kalia.si. V kolikor je to mogoče, blago vrnite v originalni embalaži.

Kupec blago pošilja na lastne stroške. Pošiljk z odkupnino Prodajalec ne sprejema. Vseeno v primeru potrjene stvarne napake Prodajalec Kupcu povrne tudi stroške pošiljanja.

Stvarne napake natančneje urejata Obligacijski zakonik (OZ) in Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

 

 1. 2. GARANCIJA

 

Blago ima garancijo takrat, ko je to navedeno na garancijskem listu ali računu oz. je obvezna garancija predpisana v pravnem redu Republike Slovenije. V primeru obvezne garancije ima kupec iz naslova garancije zahtevek zgolj do proizvajalca blaga, ne pa tudi do Prodajalca. Kadar je garant Prodajalec, sme Kupec v garancijskem roku od Prodajalca zahtevati brezplačno odpravo napake. Če napake ni mogoče odpraviti ali je Prodajalec ne odpravi v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska. Garancijo podrobneje ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

 

 1. CENE

Vse cene v spletni trgovini www.kalia.si, so navedene v evrih (EUR) in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene ne vključujejo stroškov, povezanih z dostavo izdelkov. Dostava blaga se obračuna posebej, glede na težo pošiljke po veljavnem ceniku dostavljavca blaga in je prikazana kot posebna postavka na računu.

Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti ter se lahko kadarkoli spreminjajo brez posebnega predhodnega obvestila. Veljavne cene so tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem Prodajalca.

Cene, kot tudi pogoji poslovanja, se lahko kadarkoli spremenijo, brez predhodne najave, vendar spremembe ne veljajo za nazaj.

Akcijske cene so posebej označene in veljajo za čas objave v spletni trgovini www.kalia.si.

 

 1. NAČIN PLAČILA

 

Plačilo po povzetju: naročilo plačate dostavljavcu, ko vam le ta dostavi pošiljko.
Plačilna oz. kreditna kartica: naročilo plačate takoj, sprejemamo kartice Visa in Mastercard.

Prodajalec izda kupcu račun z razčlenjenimi cenami in stroški za naročene izdelke.

 

 1. 1. PLAČILO S KREDITNO KARTICO

 

Nakup s plačilnimi karticami v spletni trgovini www.kalia.si je popolnoma varen. Spletna trgovina je opremljena z naprednim sistemom MasterCard SecureCode in Verified by Visa. Več o tem

 

Za plačevanje s plačilno kartico pri svoji banki preverite, če je kartici, s katero želite plačati, omogočena funkcija za spletno plačevanje.

Naročilo lahko plačate s kreditno kartico Visa in MasterCard.

Vnesti morate naslednje podatke: vrsto kartice, številko kartice, ime lastnika kartice, datum veljavnosti in verifikacijsko kodo (CVC2/CVV2), ki jo najdete na zadnji strani kartice.

Po vnosu zahtevanih podatkov, boste preusmerjeni na stran banke, ki je zaščitena in varna za to vrsto plačila. V našem sistemu v nobenem trenutku ni na voljo nobenih podatkov o vaši plačilni kartici.

Vnos in preverjanje podatkov poteka izključno med uporabnikom kartice in banko, internetni prodajalec pa nima dostopa do izmenjanih podatkov.

Plačilo ni možno v tuji valuti, ampak le v valuti EUR. Plačilo je možno s plačilnimi karticami domačih in tujih bank.

Stranka, ki uporablja storitev spletnega plačevanja s karticami v spletni trgovini www.kalia.si mora izpolnjevati naslednje zahteve:

• Dostava blaga je možna samo znotraj Slovenije na naslov, ki je naveden v naročilu.

• Plačilo lahko izvede samo imetnik plačilne kartice.

 

 1.  IZDAJA RAČUNA

 

Prodajalec kupcu izda natisnjen račun in ga skupaj z izdelki pošlje na navedeni naslov kupca. Kupec prejme račun za vsako naročilo posebej ali ločeno za posamezno odpremo znotraj naročila.

Na računu so razčlenjene cene in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

 

 1.  DOSTAVA

 

Dostava na naslov, ki ste ga navedli v naročilu. Dostavljamo le na ozemlju Republike Slovenije. Mogoča je le dostava na željeni naslov oz. izbrano prevzemno mesto.

Dostava na željeni naslov oz. izbrano prevzemno mesto

Prodajalec izdelke pošilja preko Pošte Slovenije. Izdelek praviloma pošlje v roku 2 do 7 delovnih dni od potrditve naročila. Rok dostave se lahko podaljša v primeru povečanega števila naročil ali v kolikor Kupec naroči večjo količino izdelkov.

Kupec je dolžan pošiljko pregledati takoj, ko je to po normalnem poteku stvari mogoče. V primeru očitnih poškodb pošiljke je dolžan škodo prijaviti Pošti Slovenije in pošiljko zavrniti, hkrati pa mora svojo zavrnitev nemudoma sporočiti na e-poštni naslov: spletnatrgovina@kalia.si. Če Kupec svoje obveznosti pregleda pošiljke ne opravi, se šteje, da je pošiljka brez očitnih stvarnih napak.

akcijskih obdobjih lahko zaradi večjega števila naročil nastane zamuda dostave izdelkov.

Če dostavna služba kupca ne uspe najti na navedenem naslovu, Kupcu posreduje obvestilo o možnosti prevzema. Če paket ni prevzet, je vrnjen Prodajalcu.

Dostava se obračuna glede na cenik Pošte Slovenije. V primeru, da Kupec pravočasno ne prevzame pošiljke je le-ta vrnjena nazaj na naslov Prodajalca. V primeru, da Kupec želi, da se mu ista pošiljka ponovno pošlje, Kupec nosi stroške ponovnega pošiljanja na njegov izbrani naslov.

 

Čas dostave

Po potrditvi naročila Kupec prejeme obvestilo Pošte Slovenije o statusu pošiljke. Če naročilo vsebuje več kot en izdelek, se lahko zgodi, da celotno naročilo prispe v več pošiljkah. Dostava se lahko v primeru večjega števila naročenih artiklov izvede iz več lokacij. Pri tem načinu dostave Kupec nima dodatnih stroškov.

 

 1.  REŠEVANJE PRITOŽB, SPOROV IN VELJAVNO PRAVO

 

V primeru težav nas kupec lahko kontaktira po elektronski pošti na spletnatrgovina@kalia.si, kamor oddate pritožbo. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prizadevamo si, da morebitne spore rešujemo mirno in sporazumno.

Z nakupom preko spletne trgovine www.kalia.si se vsak kupec strinja, da za pogodbo velja pravo Republike Slovenije.

 

 1.  IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

 

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Kot Prodajalec izdelkov in storitev omogočamo objavo elektronske povezave na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je potrošniku na voljo tukaj:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

 1.  AVTORSKE PRAVICE

 

Celotna vsebina na spletni strani www.kalia.si je lasti podjetja Semenarna Ljubljana d.o.o.. Celotna vsebina, ki se nahaja na naših spletnih straneh, se ne sme koristiti oz. kakorkoli posredovati tretjim osebam. Vse avtorske pravice so pridržane. Brez naše vednosti ni dovoljeno naših proizvodov kakorkoli ponujati, prodajati in si jih lastniniti z namenom nadaljnje prodaje.

 

 1.  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV je opisano na linkuPolitika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

 

 1.  ODVEZA ODGOVORNOSTI

 

Zaradi narave poslovanja na svetovnem spletu se ponudba izdelkov preko spletne trgovine www.kalia.si ažurira in spreminja pogosto in hitro. Prodajalec si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti (lastnosti) prodajnih izdelkov, ki jih pridobi od dobaviteljev, zato Prodajalec ne odgovarja za morebitne napake (netočnosti, nepopolnosti) v podatkih in za morebitno škodo, ki iz tega lahko izhaja. Prav tako si pridružuje pravico do spremembe informacij brez posebnega predhodnega opozorila.

Slike (fotografije) izdelkov, objavljene v spletni trgovini, so simbolične. Morebitne razlike med sliko in dejanskim izdelkom (barvna odstopanja, oblika, ipd.), ne vplivajo na specifikacijo samega izdelka.

Prodajalec se zavezuje zagotavljati točne podatke o ceni izdelkov. V primeru, da bi se cena izdelka spremenila med pošiljanjem oz. oddajo naročila in prejemom oz. potrditvijo naročila v informacijskem sistemu Prodajalca, je kupcu omogočen odstop od pogodbe (nakupa) pod pogoji, ki jih določajo Splošni pogoji poslovanja.

Prodajalec ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne trgovine www.kalia.si.

V spletni trgovini www.kalia.si ne veljajo vse prodajne aktivnosti, ki se izvajajo v poslovalnicah (maloprodajnih mestih) Prodajalca, kot na primer, vendar ne izključno, posebni popusti za člane klubov, posebne akcije kot npr. 3 za 2, unovčevanje kuponov s popusti ipd. ali obratno.

 

 1.  POMOČ UPORABNIKOM IN PRITOŽBENI POSTOPEK

 

Za tehnično podporo, morebitna vprašanja, pritožbe ali podajo drugih zahtev nas kontaktirajte preko:

 1. elektronskega naslova: spletnatrgovina@kalia.si
 2. s klicem na telefonsko številko 01/745 92 23 (med delavniki od 7.00 do 15:00), po pošti na naslov Semenarna Ljubljana d.o.o., Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana.

 

 1.  HRAMBA IN DOSTOP DO SKLENJENIH POGODB

 

Vse sklenjene pogodbe so shranjene na sedežu podjetja. Dostop do pogodbe je omogočen s predložitvijo številke naročila, na katero se pogodba nanaša.

 

Pogoji poslovanja veljajo od 1. 3. 2024.

 

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pošljite nam sporočilo na spletnatrgovina@kalia.si ali pa nas pokličite na številko 01/475 92 23 in z veseljem vam bomo pomagali.