Blog
23.05.2024.

VSE SE ZAČNE S SEMENOM

Slovenija že od nekdaj daje velik pomen kmetijstvu, vrtnarstvu in samooskrbi. Zato strmimo k temu, da si kot vodilni oskrbovalec slovenskega kmetijstva prizadevamo za ohranjanje semenske dediščine, ki smo jo našli na vrtovih naših babic in doprinašamo k bogastvu naroda. S kakovostnimi izdelki in storitvami dosežemo pričakovane potrebe in želje kmetov, vrtičkarjev in profesionalnih pridelovalcev.

V več kot 110 letni tradiciji smo na seznam Vzdrževalna selekcija Semenarna Ljubljana vpisali več kot 90 sort, kar nas uvršča v sam evropski vrh. 

 1. PRIDELAVA SEMENA

Seme iz Vzdrževalne selekcije Semenarna Ljubljana, ki ga pakiramo v semenske vrečice, pridelamo iz lastnega osnovnega semena, ki je v rastni dobi dvakrat pregledano s strani uradnega nadzornega organa. Tako pridobimo seme visoke kategorije, ki je namenjen nadaljnjem razmnoževanju pri naših pogodbenih partnerjih.

Zanimivost: Od prejetega vzorca semena iz lokalnega okolja potrebujemo 5-10let, da pridemo do čiste sorte, ki je uspešno zaključila vpis v sortno listo in ima dovoljenje za trženje.

Pri izbiri primernih sort vrtnin in cvetlic upoštevamo:

 • sorte, ki so prilagojene in odporne na lokalne vremenske razmere
 • tip tal
 • slovenske prehranjevalne navade
 • pester asortima
 • vpis sorte v Sortno listo Slovenije ali Skupni katalog sort EU
 •  
 • 2.KONTROLA SEMENA

Pridelano seme analiziramo v laboratoriju Kmetijskega inštituta Slovenija, ki ima mednarodno akreditacijo ISTA. Analize kakovosti semen, opravljanje po postopkih ISTA, so veljavne po vsem svetu. V postopkih preverijo kalivost, zdravstveno stanje, vlago in čistost semena. Le v primeru, če seme ustreza mednarodnim ISTA standardom, ga pakiramo in tržimo.

Kontrola kvalitete/sortna kvaliteta poteka na različnih poljih, kjer se poseje vzorec izbrane partije. Naknadno kontrolo sortnosti pa na kontrolnem polju izvaja tudi Kmetijski inštitut Slovenije. Pri kontroli skozi rastno dobo spremljamo sortno pristnost ter sortno čistočo za vsak posejan vzorec izbrane partije.

Odstopanje od standarda pomeni izločitev testirane partije semena. Tržimo le semenski material sort, vpisanih v Sortno listo Slovenije ali Skupni katalog sort EU.

 3.PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE

Ključnega pomena je pravilno shranjevanje.

(a)Pakiranje

Za kvaliteten izdelek je pomembno:

 • Hermetično pakiranje semen v embalažo, ki zaščiti seme pred zunanjimi dejavniki in učinkovito vzdržuje kalivost in energijo semen dlje časa.
 • Natančno doziranje optimalne količine semena.
 • Kvalitetno zapiranje embalaže, da prepreči razsutje semena.
 • Semenski material mora biti na trgu v homogenih partijah in zaprtih partijah, ki imajo ustrezen sistem zapiranja in označevanja.
 • Pakiran in označen mora biti na predpisan način in tako, da je zagotovljena izvirnost pakiranja.
 • Jasen žig, kjer so zapisani berljivi in jasni podatki o sledljivosti in kvaliteti semena.
 • Ustrezno označeni transportni kartoni.

(b)Skladiščenje

Pomembno je tudi optimalno skladiščenje. Embalažo s semeni skladiščimo v prostoru, kjer zagotavljamo optimalno temperaturo in vlago, da seme ohrani deklarirano kvaliteto.

4.SEMENSKE VREČKE

Z vsakim našim izdelkom se želimo približati kupcu in ustreči njegovim željam. Za zanimiv in kakovosten izdelek skrbimo s sodobnimi in prepoznavnim dizajnom, privlačno sliko, kvalitetno embalažo in opremo izdelka skladno s standardi ter zakonodajo.

Napredek pri vzgoji novih sort rastlin je rezultat uporabe kakovostnega semena in trdne povezanosti v verigi semenskega materiala. Sodelovanje med žlahtnitelji, pridelovalci in dodelovalci semenskega materiala, strokovnimi službami, dobavitelji in uporabniki semena odpira nove možnosti za krepitev slovenskega semenarstva, pomena domačega semena in samooskrbe.